Viac zodpovedne získavaných zdrojov

V roku 2019, v rámci našich aktivít posilňujeme postavenie 670 komunít.
Do roku 2025 to bude približne 800 komunít.

Ako Garnier pomáha farmárom?

Program Solidarity Sourcing (Program pre zodpovedné získavanie zdrojov) poskytuje ľuďom, zvyčajne vylúčeným z trhu práce, prístup k práci a tiež udržateľný príjem. Zaviazali sme sa k uplatňovaniu spravodlivých obchodných praktík v celom dodávateľskom reťazci, a zároveň sa snažíme podporovať a posilňovať poľnohospodárov a pracovníkov tak, aby sme pomohli zlepšiť ich príjmy a živobytie. Poskytujeme tiež školenia na zlepšenie ich zručností v poľnohospodárstve, ako aj najnovšie poznatky o ekologickom pestovaní.Ako Garnier pomáha miestnemu hospodárstvu?

Mnohým našim drobným farmárom uľahčujeme prístup k zdravotníckym službám či mechanizmom na ochranu blahobytu. V roku 2019 náš program Solidarity Sourcing umožnil 670 komunitám, ktoré čelia sociálnym alebo finančným výzvam, získať prístup k pracovnému miestu a spravodlivému príjmu alebo si ich udržať. Taktiež sme sa spojili s mimovládnymi organizáciami, aby sme pomohli posilniť postavenie komunít prostredníctvom spoločensky zodpovedného resp. „solidárneho“ získavania zdrojov po celom svete.

Viac prírodných ingrediencií & green science

V roku 2019 dosiahli naše nové šampóny a ošetrujúce prípravky na vlasy v priemere až 91 % biologickú odbúrateľnosť *. Do roku 2025 vytvoríme nové, vysokoúčinné a ohľaduplné receptúry pre vaše vlasy a pleť, založené na ekologických vedeckých postupoch, ako je napríklad biotechnológia. *Podľa OECD 301 alebo ekvivalentných testov.

Čo znamená výraz "udržateľné získavanie zdrojov"?

Pri tom, ako si Garnier vyberá svojich dodávateľov, berieme do úvahy etické otázky, vplyv na životné prostredie a sociálne faktory. Chceme, aby sa naše suroviny vyrábali a zberali zodpovedným a udržateľným spôsobom. Do toho spadajú poľnohospodári, využívaná pôda,  poľnohospodárske postup.


Prečo je udržateľnosť zdrojov dôležitá?

Garnier sa domnieva, že udržateľné získavanie zdrojov je dôležité, pretože naším cieľom je zabezpečiť, aby sa naše obnoviteľné materiály dokázali v hojnej miere regenerovať, a tým posilňovať biodiverzitu a zmierňovať vplyv v oblasti klimatických zmien.


Ako môžeme chrániť biodiverzitu?

Vďaka programom, ako je náš Respectful Bee Welfare Program (Program na ochranu včiel), Garnier získava všetky svoje zložky získané od včiel udržateľným spôsobom prostredníctvom siete zodpovedných včelárov a dodávateľov. Ďalším príkladom je náš Solidarity Sourcing program v spolupráci s neziskovou organizáciou PRONATURA, ktorý pomáha 23 mexickým rodinám osvojiť si postupy ekologického poľnohospodárstva, vrátane iniciatív na ochranu biodiverzity v chránených rezerváciách, ktoré obklopujú ich farmy.


Aká je stratégia Garnier v oblasti udržateľného získavania zdrojov?

Usilujeme sa o to, aby sa do roku 2022 až 100 % našich obnoviteľných surovín získavalo udržateľným spôsobom. Sme plne odhodlaní chrániť biodiverzitu a planétu tým, že využívame ekologické vedecké postupy, aby sme našim spotrebiteľom ponúkali rovnakú účinnosť a zároveň zabezpečili, aby bol každý výrobok Garnier udržateľnejší. Dnes viac ako polovica ingrediencií značky Garnier pochádza z obnoviteľných zdrojov a do roku 2025 sa zameriame na to, aby sa 100 % našich obnoviteľných zložiek získavalo udržateľným spôsobom. Udržateľné získavanie zdrojov je rovnako našou prioritou, pokiaľ ide o balenia. V roku 2019 má 100 % našich kartónových obalov a papierových návodov na použitie certifikáciu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.


Ako sa značka Garnier stáva ekologickejšou?

Vyvinuli sme nové zloženia z 98 % prírodného pôvodu a bioprodukty pleťovej starostlivosti s certifikátom Ecocert, pričom neustále znižujeme environmentálne stopy našich výrobkov. V našich priemyselných závodoch sme výrazne znížili emisie CO2 a spotrebu vody. Každý deň udržateľným spôsobom získavame čoraz viac prírodných surovín a uvádzame do obehu výrobky prírodného pôvodu vo všetkých našich kategóriách produktov. V roku 2019 sme predstavili nový rad bioproduktov. Zlepšili sme udržateľný výkon našich tovární, znížili sme používanie tzv. panenského plastu v obaloch, a zároveň zvýšili obsah recyklovateľného plastu.


Čo je to "zelená veda"?

Ekologická resp. zelená veda pokrýva všetky vedecké poznatky vrátane premeny prírodných surovín na vysokoúčinné prírodné zložky prostredníctvom procesov, ako je extrakcia alebo fermentácia, a to udržateľným spôsobom, ktorý rešpektuje životné prostredie. Garnier využíva najnovšie poznatky z biológie s odhalením sily prírody v našich vysokoúčinných a udržateľných produktoch.


Čo je ekologické pestovanie?

Sú to poľnohospodárske postupy, ktoré podporujú produkciu prírodných surovín spôsobom, ktorý zachováva ekosystémy a znižuje vplyv na životné prostredie. Môže to byť napríklad nižšia spotreba vody, zníženie emisií CO2 a redukovanie odpadu.


Ako byť zodpovedným v oblasti krásy?

Garnier bol priekopníkom v hnutí za transparentnosť a už od roku 2017 zverejňujeme pôvod našich ingrediencií. V roku 2020 opäť rozširujeme obzory zdieľaním environmentálnych a sociálnych vplyvov našich výrobkov prostredníctvom nového ambiciózneho environmentálneho označovania.
Každým dňom získavame stále viac našich prírodných prísad udržateľným spôsobom, pričom vo všetkých našich kategóriách výrobkov, vrátane nášho nového radu bioproduktov, sa nachádza zloženie prírodného pôvodu. Zlepšili sme tiež udržateľnosť našich tovární a znížili používanie tzv. panenského plastu v obaloch, v ktorých sme zároveň navýšili obsah recyklovaných plastov.
Naša stratégia Green Beauty nám umožní sa opäť posunúť ďalej prijatím komplexného prístupu ku kráse. To zahŕňa naše záväzky zlepšovať dopad našich výrobkov počas ich životného cyklu, pomáhať chrániť prírodné zdroje, využívať čistú energiu a zabrániť plytvaniu.


Čo znamená "ekologicky vyvinuté zloženie"?

Na základe hodnotení životného cyklu, naše laboratória už dlhé roky merajú vplyv našich výrobkov na životné prostredie. Zameriavame sa na zlepšenie biologickej odbúrateľnosti našich receptúr, zníženie našej vodnej stopy a zníženie dopadu našich výrobkov na vodné prostredie.

Viac recyklovaných a recyklovateľných obalov

Koncom roku 2020 sa budú všetky nádoby produktov Fructis vyrábať z recyklovaného plastu. Zároveň značka Garnier ušetrí až 7 000 ton tzv. panenského plastu znížením hmotnosti svojich obalov. Do roku 2025 sa Garnier zameria na to, aby boli všetky obaly vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu, čím sa ušetrí až 37 000 ton tzv. panenského plastu. Zároveň v rámci nášho radu Garnier Bio uvádzame na trh 1. generáciu túb s obsahom kartónu a tiež prvé tuhé šampóny v balení s nulovým obsahom plastov.

Ktoré plasty sa dajú recyklovať?

Väčšinu plastov, ktoré dnes Garnier používa vo svojich obaloch, predstavujú PET (polyetyléntereftalát), PP (polypropylén) a PE (polyetylén). Tieto materiály sa dajú niekoľkokrát recyklovať a znova použiť a sú najbežnejšie recyklovanými plastmi na svete.
Plasty PCR (po spotrebiteľskom recyklovaní) sa recyklujú z plastového odpadu získaného zo spotrebných výrobkov. Garnier sa zaviazal do roku 2025 používať 100 % PCR plastov alebo plastov biologického pôvodu.
V Garnier veríme, že je našou povinnosťou zvyšovať informovanosť o tom, ktoré časti našich výrobkov je možné recyklovať. Vyvíjame videá a tutoriály o rôznych typoch plastov a rôznorodých recyklačných systémoch.


Ako Garnier znižuje spotrebu plastov?

Našu stratégiu založenú na dosiahnutí ekologicky navrhnutých balení sme postavili na 4 pilieroch: použitie recyklovaných materiálov, redizajnovanie a inovácia, opätovné použitie a recyklácia.

  •  Inovácie

Niektoré z našich inovácií v oblasti znižovania plastov, ktoré nás mimoriadne tešia, uvádzame už v roku 2020. Tuhý šampón Ultra-Doux, jedinečné "bezplastové" riešenie, má obaly vyrobené zo 100 % FSC certifikovaného kartónu. Takéto ekologické balenie Ultra-Doux znižuje množstvo plastov použitých pre naše šampóny až o 80 %. A aj hydratačný krém Garnier Bio Hemp prichádza v tube na báze kartónu.

  • Existujúce produkty

Naším cieľom je odľahčiť plast použitý v obaloch a nahradiť ho recyklovateľným alebo recyklovaným plastom namiesto použitia tzv. panenského plastu. Na tento účel potrebujeme veľký, pokiaľ možno miestny zdroj spotrebiteľsky recyklovaných plastov a iných udržateľných materiálov. V úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi obalov a výrobcami plastov vyvíjame masívne zdroje dodávok pre PCR s cieľom dosiahnuť 100 % do roku 2025.

  • Návratnosť

V roku 2019 sme použitím recyklovaného plastu ušetrili až 3 670 ton panenského plastu. Do konca roku 2020 budú všetky plastové nádoby Fructis vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu v Európe a USA. Použitím recyklovaného plastu sa v roku 2020 celkovo ušetrí 7 000 ton panenského plastu. Do roku 2025 sa všetky naše výrobky budú vyrábať s nulovým obsahom panenského plastu, pričom všetky naše obaly bude možné recyklovať, znovu použiť alebo kompostovať, čím sa ročne ušetrí až 37 000 ton panenského plastu.

  • Komunita

Spolupracujeme s mimovládnou organizáciou Plastics for Change, recyklujeme tony plastov a zberateľom odpadu v Indii poskytujeme stabilný príjem a prístup k sociálnym službám. Rovnako cítime, že sme zodpovední za povzbudzovanie našich spotrebiteľov k recyklácii. Týmto spôsobom znížime únik plastov do životného prostredia.


Ako recyklujeme plasty?

Recyklovateľný plast sa zbiera, čistí a triedi podľa typu. Následne sa rozdrví, premyje, roztaví a znova spracuje na pelety alebo granulát. Tento granulovaný plast sa používa na výrobu nových obalov.

Skupina L'Oréal vytvorila konzorcium so spoločnosťou CARBIOS na vývoj biotechnológií v oblasti recyklácie.* Značka Garnier využije výsledok tohto procesu pri navrhovaní nových obalov, čím pomôže podporiť obehové hospodárstvo.

  *Spoločnosť CARBIOS vyvinula enzymatický proces biologickej recyklácie plastov, ktorý štiepi polyméry na základné komponenty (monoméry) pôvodne používané na ich výrobu. Po oddelení a vyčistení sa monoméry môžu opätovne použiť na výrobu plastov s podobnou účinnosťou ako pôvodné plasty bez toho, aby sa počas procesu recyklácie akokoľvek znehodnotili.


Ako opätovne použiť obal?

Garnier sa zaväzuje podporovať opakovane použiteľné alebo znovu naplniteľné systémy, pilotovať nové partnerstvá a modely. Spolupracovali sme so spoločnosťou LoopTM (vo Francúzsku) s cieľom vytvoriť inovatívne kruhové nákupné platformy, ktoré nahradia jednorazové balenia na jedno použitie dlhodobými plastovými obalmi na opakované použitie.


Čo je "panenský" plast?

Panenský plast je novovyrobený plast, ktorý sa nikdy predtým v produkte nepoužil, ani nespracoval. Recyklačné závody zberajú panenský plast, ktorý spotrebitelia vyhodia a používajú ho ako surovinu.

Cieľom spoločnosti Garnier je ušetriť 37 000 ton panenského plastu ročne. Naše obaly sa snažíme inovovať tak, aby do roku 2025 boli znovu použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné. Dovtedy sa budú všetky naše výrobky vyrábať z plastov s nulovým obsahom panenského plastu, namiesto ktorého sa použijú 100 % recyklované plasty (PCR) alebo plasty pochádzajúce z biologických zdrojov.


Akým spôsobom znižuje Garnier hmotnosť svojich balení?

Garnier sa zaväzuje znížiť hmotnosť a veľkosť balení prepracovaním uzáverov a plastových nádob, zmenšením rozmerov plastových vrecúšok a odstránením ich vnútornej výstelky. Naše inovácie smerujú tiež k novým bezplastovým obalom, pričom hľadáme nové alternatívy, ktoré nahradia jednorazové formáty.
Znížením hmotnosti našich plastových obalov sme v roku 2019 ušetrili viac ako 592 ton panenského plastu. V odľahčovaní plastových obalov budeme pokračovať aj naďalej, čím plánujeme dosiahnuť úsporu 858 ton plastov za rok 2020.

Viac obnoviteľných zdrojov energie

Za posledných 15 rokov sme znížili spotrebu vody v našich priemyselných strediskách o 45 % a emisií CO2 o 72 %. Do roku 2025 bude 100 % našich priemyselných závodov uhlíkovo neutrálnych s výhradným využívaním obnoviteľnej energie.

Ako je možné redukovať emisie CO2?

Všetky naše závody neustále pracujú na znižovaní emisií uhlíka zvyšovaním energetickej účinnosti prostredníctvom lepšej konštrukcie a izolácie budov, využívaním energeticky efektívnych technológií pre priemyselné procesy, a nakoniec získavaním väčšieho množstva obnoviteľnej energie na miestnej úrovni.

Tieto snahy nás viedli k zníženiu našej uhlíkovej stopy o 72 % v období rokov 2005 - 2019. Naším cieľom však je, aby sa všetky naše priemyselné závody stali uhlíkovo neutrálnymi do roku 2025. To dosiahneme pomocou technológií, ktoré sú najvýhodnejšie pre konkrétnu lokalitu: biometanizácia, solárne panely, biomasa, veterná energia atď.


Ako znížiť spotrebu energie?

V rámci našich výrobných a distribučných centier budeme pokračovať v optimalizácii využívania energie s cieľom využiť 100 % obnoviteľnej energie do roku 2025.


Čo predstavuje pojem udržateľný závod?

Udržateľný závod je taký, ktorý využíva obnoviteľnú energiu a je uhlíkovo neutrálny.


Ako možno redukovať spotrebu vody?

Garnier sa neustále zamýšľa nad opätovným využívaním vody vo svojich závodoch, aby výrazne znížil svoju priemyselnú spotrebu vody. V súčasnosti máme už tri továrne na výrobu vodnej pary, kde sa znovuupravuje, recykluje alebo opätovne využíva až 100 % priemyselnej spotreby vody (napríklad na čistenie a chladenie). Na tieto procesy už nepotrebujeme čerstvú vodu.

Úpravou a opätovným použitím vysokokvalitnej vody vo vnútornej slučke sme schopní znížiť našu spotrebu vody a vplyv závodu na životné prostredie. Naše tri továrne na výrobu vodnej pary ušetrili v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 viac ako 8 miliónov litrov vody a inšpirovali mnoho ďalších závodov po celom svete.


Ako Garnier znižuje svoju uhlíkovú stopu?

V rámci nášho neustáleho úsilia o zníženie vplyvu našich výrobkov na životné prostredie podporíme všetky naše priemyselné závody Garnier v uhlíkovej neutrálnosti, ako aj prijatím 100 % obnoviteľnej energie v nasledujúcich piatich rokoch.

Viac aktivít v boji proti znečisťovaniu plastmi

V roku 2019 značka Garnier spojila svoje sily s organizáciou Ocean Conservancy v boji proti znečisťovaniu plastmi. 21. septembra sme zmobilizovali 355 zamestnancov po celom svete v rámci Medzinárodného dňa čistenia pobrežia. 19. septembra 2020 sa pripojíme k celosvetovej dobrovoľníckej aktivite organizácie Ocean Conservancy, jedinej svojho druhu, proti znečisťovaniu plastmi.

Aké kroky plánuje Garnier podniknúť na ochranu oceánov?

Aby sme rozšírili pozitívny vplyv aj mimo kozmetického priemyslu, nadviazali sme partnerstvo s mimovládnou organizáciou Ocean Conservancy, ktorá sa už vyše 30 rokov snaží zvrátiť príliv morského plastu. Spoločne sa budeme snažiť zvýšiť povedomie o dôležitosti čistenia oceánov a pláží, a zároveň povzbudíme našich zamestnancov a spotrebiteľov, aby sa zúčastnili na Medzinárodnom dni čistenia pobrežia, najväčšej jednodennej dobrovoľníckej akcii proti plastom v oceánoch organizovanej Ocean Conservancy.

Spolupracujeme tiež s mimovládnou organizáciou Plastics for Change, aby sme pomohli poskytnúť komunite zberačov odpadu v Indii primeranú sadzbu za vyradený plast, zlepšiť ich pracovné podmienky a podporiť recykláciu.


Čo chápeme pod pojmom znečisťovanie plastmi?

Problém znečisťovanie plastmi sa za posledné desaťročia stal skutočne naliehavým. Dnes sa celosvetovo ročne vyrobí viac ako 350 miliónov ton všetkého plastu, no iba 20 % plastového odpadu sa recykluje. Zvyšok sa stáva odpadom a znečisťuje naše životné prostredie. V súčasnosti sa vyše 75 % všetkých plastov vyrobených na svete zmenilo na odpad. Plastové znečistenie poškodzuje voľne žijúce živočíchy a prírodné ekosystémy a prispieva ku klimatickým zmenám.


Koľko plastov sa nachádza v oceánoch?

Každý rok unikne do oceánu až 12,7 miliónov ton plastov. Vedci predpovedajú, že do roku 2050 plasty prevážia ryby v oceáne. Vo svete sa každú minútu vyhodí do oceánu množstvo plastov rovnajúce sa 1 smetiarskemu vozíku plného plastu. (Zdroj: Environmentálny program OSN https://environmentlive.unep.org/marinepollution).


Ako sa plasty dostanú do oceánov?

Znečistenie plastmi v našich oceánoch vzniká do značnej miery vtedy, keď ľudia nemajú možnosť zodpovedne nakladať so svojím odpadom. Namiesto toho ich plastový odpad často končí v miestnych riekach až nakoniec prúdi do oceánu. V zásade, väčšinu plastového znečistenia v súčasnosti spôsobujú obchodné modely podporujúce jednorazové balenia; zlé narábanie s odpadmi, ktoré tak unikajú do životného prostredia; a dodávateľské reťazce, ktoré dnes produkujú päťkrát viac panenského než recyklovaného plastu.


Aký vplyv majú plasty na oceány?

Plastovým znečistením je postihnutých viac ako 800 druhov morských živočíchov, a to buď ich požitím, uviaznutím v nich alebo chemickou kontamináciou. Plasty sú príčinou smrti miliónov morských vtákov a morských cicavcov, pričom niektoré druhy sú v dôsledku plastového znečistenia oceánov na pokraji vyhynutia. Konzumácia plastov spôsobuje morským živočíchom zdravotné problémy, ktoré sa v rámci potravinového reťazca ďalej prenášajú na väčšie morské zvieratá a nakoniec na ľudí, ktorí ich konzumujú. Plasty v moriach zároveň znečisťujú morské vody, znižujú hladinu kyslíka a ovplyvňujú prežitie morských živočíchov vrátane veľrýb, delfínov a tučniakov. Vtáky a suchozemské zvieratá sa zase na plážach zachytávajú v plastoch, ktoré ich uškrtia. To všetko predstavuje hrozbu pre fungovanie morských ekosystémov, pričom častice mikroplastov plávajúce v oceánoch sú toxické pre všetky živé bytosti.

Získajte celkový prehľad stiahnutím našej Správy o pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja 2019