Naša vášeň pre udržateľnosť

Spoločnosť Garnier Australia uzavrela partnerstvo s TerraCycle v roku 2016, pretože sú odborníkmi na nakladanie s odpadmi. Sme hrdí na to, čo sme za posledné tri roky dosiahli vďaka partnerstvu so spoločnosťou TerraCycle.

Stále je potrebné usilovať o vytvorenie udržateľného kozmetického priemyslu, a preto sme sa rozhodli viac sústrediť naše úsilie a investície do inovácií našich produktov, ich distribúciu a využitie pre spotrebiteľa. Preto sme sa rozhodli ukončiť program Recyklácia kozmetických výrobkov s účinnosťou od 31. júla 2019.

Skupina L'Oréal sa zaviazala zlepšovať environmentálny a sociálny profil 100 % svojich produktov a už sme na dobrej ceste:

  • < span> V roku 2018 malo 79 % nových alebo renovovaných výrobkov vylepšený sociálny alebo environmentálny profil.
  • U 58 % nových alebo renovovaných výrobkov je toto zlepšenie spôsobené obalom s nižšou ekologickou stopou.
  • 100 % PVC bolo odstránené z nášho produktového balenia.
  • Znížili sme hmotnosť a veľkosť balenia a budeme podporovať dobíjacie alebo opätovne naplniteľné systémy, ako sú viacnásobné dávky, ktoré nahradia dávky jednotlivé.