Viac zodpovedne získavaných zdrojov

V roku 2019, v rámci našich aktivít posilňujeme postavenie 670 komunít.
Do roku 2025 to bude približne 800 komunít.

Viac prírodných ingrediencií & green science

V roku 2019 dosiahli naše nové šampóny a ošetrujúce prípravky na vlasy v priemere až 91 % biologickú odbúrateľnosť *. Do roku 2025 vytvoríme nové, vysokoúčinné a ohľaduplné receptúry pre vaše vlasy a pleť, založené na ekologických vedeckých postupoch, ako je napríklad biotechnológia. *Podľa OECD 301 alebo ekvivalentných testov.

Viac recyklovaných a recyklovateľných obalov

Koncom roku 2020 sa budú všetky nádoby produktov Fructis vyrábať z recyklovaného plastu. Zároveň značka Garnier ušetrí až 7 000 ton tzv. panenského plastu znížením hmotnosti svojich obalov. Do roku 2025 sa Garnier zameria na to, aby boli všetky obaly vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu, čím sa ušetrí až 37 000 ton tzv. panenského plastu. Zároveň v rámci nášho radu Garnier Bio uvádzame na trh 1. generáciu túb s obsahom kartónu a tiež prvé tuhé šampóny v balení s nulovým obsahom plastov.

Ako Garnier pomáha farmárom?

Program Solidarity Sourcing (Program pre zodpovedné získavanie zdrojov) poskytuje ľuďom, zvyčajne vylúčeným z trhu práce, prístup k práci a tiež udržateľný príjem. Zaviazali sme sa k uplatňovaniu spravodlivých obchodných praktík v celom dodávateľskom reťazci, a zároveň sa snažíme podporovať a posilňovať poľnohospodárov a pracovníkov tak, aby sme pomohli zlepšiť ich príjmy a živobytie. Poskytujeme tiež školenia na zlepšenie ich zručností v poľnohospodárstve, ako aj najnovšie poznatky o ekologickom pestovaní.

Ako Garnier pomáha miestnemu hospodárstvu?

Mnohým našim drobným farmárom uľahčujeme prístup k zdravotníckym službám či mechanizmom na ochranu blahobytu. V roku 2019 náš program Solidarity Sourcing umožnil 670 komunitám, ktoré čelia sociálnym alebo finančným výzvam, získať prístup k pracovnému miestu a spravodlivému príjmu alebo si ich udržať. Taktiež sme sa spojili s mimovládnymi organizáciami, aby sme pomohli posilniť postavenie komunít prostredníctvom spoločensky zodpovedného resp. „solidárneho“ získavania zdrojov po celom svete.